Jaka umowa dla fotografa ślubnego & filmowca ślubnego?

Poniższy artykuł, to skrócony zapis rozmowy z Jakubem Urbanem – Kancelaria Adwokacka Urban – który podzielił się wskazówkami na temat tego, jak powinna wyglądać umowa ślubna oraz na co zwrócić uwagę, tak by Młoda Para czuła się komfortowo i jednocześnie zabezpieczała fotografa ślubnego od nieprzewidzianych sytuacji. Zapis rozmowy i jej fragmenty mogą być wyciągnięte z większego kontekstu i stanowić uproszczenia, dlatego artykuł nie stanowi pełnej porady prawnej. W artykule dla uproszczenia korzystamy z przykładu “fotografa ślubnego”, natomiast w jego miejsce możemy również wstawić filmowca – przykłady odnoszą się do obu tych profesji.

Umowa ślubna - Umowa dla fotografa ślubnego
Umowa dla fotografa ślubnego | Wywiad z Jakubem Urbanem – Kancelaria Adwokacka Urban

Spis treści

Jak powinna wyglądać fotografa ślubnego? Wywiad z Jakubem Urbanem – Kancelaria Adwokacka Urban

Jak powinna wyglądać umowa ślubna?

Nie ma jednego przepisu na idealny wzór umowy ślubnej, natomiast są pewne zasady, których warto się trzymać. Umowa ślubna jest również formą budowania zaufania do fotografa ślubnego, dlatego:

 • Umowa ślubna powinna być zrozumiała
  Język prawa nie należy do najłatwiejszych, dlatego korzystaj z języka zrozumiałego i nie pozostawiającego furtki na jakiekolwiek domysły. Przykładowy zapis:

  Film ślubny długości 20-30 minut oraz teledysk ślubny długości 1-2 minut” brzmi zdecydowanie precyzyjniej niż “Film ślubny i teledysk ślubny.”
umowa ślubna - pakiet - umowa fotografa ślubnego
Umowa o dzieło Fotograf Ślubny – PDF Umowa Fotografa Ślubnego i Filmowca Ślubnego
 • Umowa ślubna powinna zabezpieczać obie strony
  Jako fotograf ślubny naturalnie chciałbyś, aby wszelkie nieprzewidziane sytuacje pozwalały Tobie spać spokojnie. Marzy o tym również Młoda Para, by sytuacje, na które nie mają wpływu nie pociągnęły ich do odpowiedzialności i nieplanowanych kosztów wynikających z kar umownych. Przykładowym zapisem może być informacja o możliwości rozwiązania umowy do “x” miesięcy przed ślubem bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat.
 • Umowa ślubna nie jest tworzona na wieki
  Wiem doskonale, że każdy chciałby wykonać raz pracę i cieszyć się jej efektami do końca życia – niestety w prawie nie zawsze jest to możliwe. Umowa dla fotografa ślubnego jest tego najlepszym przykładem. Umowa, którą pomógł stworzyć Ci prawnik jeszcze kilka lat / miesięcy temu mogą być już nieaktualna. Świetnym przykładem jest obecna sytuacja na świecie, którą branża ślubna mocno odczuła, dlatego warto sprawdzić czy na umowie ślubnej posiadasz zapisy, które zabezpieczają takie sytuacje w przypadku np. odwołania lub zmiany terminu ślubu.

3 najważniejsze zapisy w umowie dla fotografa ślubnego

 1. Opis pakietu – Dokładne określenie tego, co wchodzi w skład pakietu ślubnego.

  Przykład: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zdjęć ślubnych w dniu X.XX.XXXX oraz przekazania 300 – 400 obrobionych zdjęć w personalizowanym etui z pendrivem.
 2. Wynagrodzenie – Jasne sprecyzowanie łącznej kwoty za pakiet. Jeśli poza usługą fotografii doliczasz koszty dojazdu, to na umowie powinno być jasno określone.

  Przykład: Łączna kwota za usługę wynosi 4000zł, w tym Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty logistyczne (dojazd oraz nocleg).
 3. Możliwość rozwiązania umowy – Kiedy i na jakich zasadach można rozwiązać umowę ślubną?

  Przykład: Każda ze stron może jednostronnie odstąpić od niniejszej umowy, nie później jednak niż na 10 miesięcy przed datą ustalonej ceremonii ślubno-weselnej. Jeśli do ustalonej daty uroczystości ślubno-weselnej pozostało 10 miesięcy lub mniej, każda ze stron ma prawo odstąpić od niniejszej umowy pod warunkiem zapłacenia kwoty w wysokości 3000zł (słownie: trzy tysiące złotych) tytułem odstępnego, które zostaje potrącone z kwoty zaliczki niepodlegającego w tym wypadku zwrotowi.
Umowa ślubna - Umowa dla fotografa ślubnego - zaliczka czy zadatek
Zaliczka czy zadatek? Umowa fotografa ślubnego | Wywiad z Jakubem Urbanem – Kancelaria Adwokacka Urban

Zaliczka czy zadatek w umowie ślubnej?

Zależy, kogo ma bardziej zabezpieczać. Jeżeli jesteś fotografem ślubnym i reprezentujesz stronę usługodawcy, to warto zadać sobie pytanie, co może zdarzyć się z większym prawdopodobieństwem?

 • Sytuacja 1: Jako fotograf nie będziesz mógł wykonać ślubu i z Twojego powodu zostanie zerwana umowa ślubna.
 • Sytuacja 2: Młoda Para postanowi np. zmienić termin ślubu i z jej powodu zostanie zerwana umowa ślubna.

Jeśli, to pierwsze, to korzystniejsza będzie dla Ciebie zaliczka. Jeśli to drugie, to warto mieć na swojej umowie ślubnej – zadatek.

Zaliczka – umowa fotografa ślubnego

Mówiąc potocznie – zaliczka jest „mniej bolesna” i stanowi fragment całej kwoty. Dla przykładu, fotograf ślubny wycenia swoją usługę na 10000zł, a zaliczka wynosi odpowiednio 3000zł, to traktujemy ją jako część tej pełnej sumy, która po wykonaniu usługi i zrealizowaniu umowy ślubnej będzie uregulowana. W uproszczeniu, jeżeli umowa ślubna zostanie zerwana z winy fotografa ślubnego, to zwraca on zaliczkę – 3000zł. Analogicznie jeżeli umowa ślubna zostanie zerwana z winy Młodej Pary, to zaliczka może nie być zwracana jeżeli strony w umowie tak uzgodniły np. określając zaliczkę jako zapłatę za rezerwację terminu lub wskazując, że zwrócenie zaliczki będzie miało miejsce do określonej daty.

Zadatek – umowa fotografa ślubnego

Chroni fotografa ślubnego w przypadku jakiekolwiek zmiany ze strony Młodej Pary, która uniemożliwia wykonanie usługi np. zmiana terminu ślubu. Wówczas fotograf nie mając dostępnego “nowego terminu” ma prawo do zatrzymania zadatku i rozwiązania umowy ślubnej. Gdyby analogiczna sytuacja nastąpiła po stronie fotografa i to on spowodował niedotrzymanie warunków umowy, wówczas zwraca Młodej Parze podwójną wysokość zadatku. Odnosząc się do wcześniejszego przykładu – 3000zł – byłaby to kwota podwojona, czyli 6000zł (!).

Jeżeli postanowisz wybrać zadatek na umowie ślubnej, to warto rozważyć, by był mniejszy niż 50% pełnej kwoty, dzięki czemu w przypadku „fakapu” – podwojenie tej kwoty będzie mniej dotkliwsze. Jednocześnie zadatek da Tobie komfort w sytuacji, gdy Para postanowi np. zmienić termin ślubu lub w trakcie umowy zdecyduje się na usługę innego fotografa ślubnego, wówczas będziesz mógł zachować kwotę bez potrzeby jej zwracania i bez konieczności uzasadniania braku zwrotu.

Warsztaty film ślubny Pałac Goetz
Umowa z Młodą Parą – Umowa o dzieło fotograf ślubny & filmowiec ślubny

Maksymalna wysokość zadatku lub zaliczki w umowie ślubnej

Zasada swobody umów zapisana jest w art. 353¹ Kodeksu cywilnego i pozwala ona na dobrowolne umówienie się stron, tym samym nie ma górnego limitu wysokości zaliczki lub zadatku na umowie ślubnej.

Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byle jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.”

Wyjątek i miejsce sporu mogłaby stanowić sytuacja, w której ustalenia pomiędzy fotografem, a Młodą Parą są tylko ustnie (bez podpisywania jakiejkolwiek umowy ślubnej). Wówczas, gdyby zadatek wynosił np. 99% pełnej kwoty, a 1% stanowiłby uregulowanie po wykonaniu usługi, to w przypadku sporu sądowego arbiter mógłby podważyć zasadność takiego rozliczenia. W obrocie gospodarczym w sytuacjach spornych konsument – w naszym przypadku Młoda Para – będzie na starcie na wygranej pozycji.

Opłata za rezerwację zamiast zaliczki lub zadatku?

Często na forach ślubnych spotyka się z alternatywnym pomysłem, by zamiast zaliczki lub zadatku określać taką wpłatę, jako: opłata za rezerwację. Jest to próba pewnego obejścia zapisów, natomiast nie jest to w pełni jasne określenie. Bezzwrotna opłata za rezerwację w tym przypadku miałaby chronić fotografa ślubnego przed zwrotem kwoty, natomiast jeśli dojdzie do sytuacji konfliktowej, wówczas sprawa jest rozstrzygana na drodze sądowej i on sam będzie dążył do jasnego przypisania opłaty za rezerwację, jako forma zaliczki lub zadatku. Biorąc pod uwagę wcześniej wspomnianą zasadę, że w obrocie gospodarczym konsument jest na bezpieczniejszej pozycji, tym samym wybór dla sądu z pewnością będzie na korzyść Młodej Pary. Tym samym niejasny zapis koniec końców będzie potraktowany, jako jedna z form – zaliczka lub zadatek.

Umowa ślubna a zmiana terminu ślubu

Poniżej najpopularniejsze sytuacje, o które spytali nas fotografowie i filmowcny na grupach ślubnych:

Umowa ślubna a zmiana terminu ślubu - umowa fotografa ślubnego
Zmiana terminu ślubu a umowa ślubna

Sytuacja 1

Młoda Para ma ustalony termin ślubu „X”. Z uwagi na limit do 50 osób postanawia zmienić termin ślubu na „Y” ponieważ bardzo jej zależy, by zorganizować wesele na minimum 100 osób. Fotograf ślubny o tej zmianie terminu ślubu dowiaduje się po fakcie (!) i niestety termin „Y” ma już zajęty. Czy w związku z tą zmianą fotograf ślubny jest zmuszony do zwrotu wpłaconej zaliczki lub zadatku?

Co do zasady przy umowie o dzieło jesteś zobowiązany na wykonanie konkretny przedmiot umowy – reportażu ślubnego – w określonym terminie, w określonym czasie i za określoną kwotę. Z uwagi na taką sytuację, gdy otrzymasz informację po fakcie zmiany terminu, automatycznie uniemożliwia to wykonanie dzieła zgodnie z pierwotnym terminem „X”. Jest ona automatycznie wypowiedziana z winy Młodej Pary, tym samym uprawnia fotografa ślubnego do zatrzymania określonej kwoty zadatku, a najczęściej również zaliczki. W przypadku gdyby fotograf również wykazał koszty, które poniósł w związku z przygotowaniem się do zrealizowania ślubu np. zakup sprzętu, wówczas mógłby dążyć do dodatkowego odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów.

Sytuacja 2

Młoda Para ma ustalony termin ślubu „X”. Z uwagi na np. limit do 50 osób postanawia zmienić termin ślubu na „Y” ponieważ bardzo jej zależy, by zorganizować wesele na minimum 100 osób. W tym przypadku Młoda Para odpowiednio wcześniej kontaktuje się z fotografem ślubnym, by spytać go o zmianę terminu na „Y”. Czy w związku z tą zmianą fotograf jest zmuszony do zwrotu wpłaconej zaliczki lub zadatku?

Jeżeli na umowie nie masz żadnego zapisu, który uwzględnia taką sytuacją wówczas prawo jasno określa:

 • Jeżeli na umowie ślubnej jest zadatek – fotograf może zatrzymać zadatek.
 • Jeżeli na umowie ślubnej jest zaliczka – fotograf zwraca zaliczkę.

Sytuacja 3

Młoda Para ma ustalony termin ślubu „X”. Natomiast postanawia zrezygnować z organizacji ślubu powołując się na tzw. siłę wyższą. Czy fotograf ślubny powinien zwrócić zaliczkę lub zadatek?

Siła wyższa jest okolicznością, które do zasady nie można przewidzieć. Jeszcze w 2020 roku, ten argument, był w pełni zasadnym w branży ślubnej, natomiast obecna sytuacja jest okolicznością ciągłą, która z założenia jest do przewidzenia. O ile na umowie ślubnej nie ma jasnego zapisu np. miesiąc przed terminem ślubu Młoda Para może zrezygnować z usługi, wówczas w takich okolicznościach wpłata pozostaje u fotografa.

Film ślubny Gentleman Wedding Story
Umowa fotografa ślubnego & filmowca ślubnego

Zdarzenia losowe a umowa fotografa ślubnego

Nie ważne, jak bardzo masz przygotowaną logistykę ślubu, sprzęt czy też cieszysz się końskim zdrowiem. Im dłużej działasz, jako fotograf ślubny, tym zdobywasz większe doświadczenie i zdajesz sobie sprawę, że pewne sytuacje mogą po prostu się zdarzyć. Nie z Twojej, ani Młodej Pary winy. Od tak – zdarzenia losowe. Życie, to też rachunek prawdopodobieństwa, więc im dłużej działasz w branży tym prawdopodobieństwo, że w końcu spotkasz się z jedną z nich jest coraz większe. Być może już nie raz spotkałeś się z żartobliwym powiedzeniem, że: fotografowie dzielą się na tych, którzy robią ‘backup’ i na tych… którzy będą go robili.

Nagła choroba fotografa ślubnego

W przypadku, gdy na umowie ślubnej nie było żadnego zapisu, a fotograf nie zjawił się w dniu ślubu z przyczyn nagłej choroby wówczas powinien zwrócić otrzymaną zaliczkę. Młoda Para również z tytułu szkód emocjonalnych może dążyć do zwiększenia kwoty odszkodowania – zachęcam tym samym do polubownej rozmowy, tak by załagodzić nieprzewidzianą sytuacją, kończąc jedynie na zwrocie wpłaconej zaliczki. Jeżeli jednak choroba jest poważna i nagła (np. złamanie nogi w wyniku wypadku) to sytuacja ta może być potraktowana jako siła, na którą żadnego wypływu nie miał fotograf i w związku z tym zadatek nie będzie musiał być wypłacany w podwójnej wysokości.

Fotograf ślubny na kwarantannie

Identycznie, jak w poprzedniej sytuacji – warto udokumentować podjęcie próby znalezienia fotografa na swoje zastępstwo np. potwierdzeniem jest korespondencja mailowa wysłana do innych fotografów ślubnych z próbą znalezienia zastępstwa na ten termin. Jednocześnie przy formie zaliczki, będzie ona podlegała zwrotowi. Zadatek przy odpowiednim zapisie na umowie będzie mógł być potraktowany, jako siła wyższa i nie będzie podlegać zwrotowi w podwójnej wysokości.

Kto odpowiada za kradzież lub uszkodzenie sprzętu fotografa ślubnego?

Często na grupach ślubnych pojawiają się pytania, co w sytuacji, gdy ‘pijany wujek’ wpadnie na statyw i przewróci lampę błyskową. Kto odpowiada za taką szkodę? Fotograf sam sobie winny? Trzeba ścigać wujka? A może za całą zabawę zapłaci Młoda Para? To nie jest to lekka sytuacja dla każdej ze stron, natomiast warto błyskawicznie reagować. W takiej sytuacji najskuteczniej jest bezpośrednio porozmawiać z Młodą Parą o zaistniałej sytuacji, dlatego:

Uszkodzenie sprzętu

Jeśli jest to uszkodzenie sprzętu i wiemy, kto jest za to odpowiedzialny, to sytuacja jest klarowna. Wyobraźmy sobie, że gość weselny ręką pchnął statyw z umieszczoną na nim lampą błyskową, a ona w konsekwencji spadła na parkiet i całkowicie się roztrzaskała. W takiej sytuacji można polubownie rozwiązać pokryciem szkody za sprzęt przez gościa weselnego lub Młodą Parę. Jeśli Młoda Para ani gość nie poczują się do odpowiedzialności, to w momencie braku jakiegokolwiek zapisu na umowie ślubnej może spowodować, że nie uda się uzyskać jakiegokolwiek odszkodowania bez konieczności pójścia do sądu.

Kradzież sprzętu

Jeśli jest to kradzież i nie wiadomo, kto zabrał sprzęt – wtedy rozmowa z Młodą Parą może sprawić, że im będzie najskuteczniej przejść po gościach i wyjaśnić jaka jest sytuacja, tak by osoba winna poczuła się do odpowiedzialności i błyskawicznie zwróciła sprzęt, a wszystko “rozejdzie się po kościach”. Konsekwencją braku reakcji powinno być wezwanie policji w celu spisania protokołu zdarzenia, a w konsekwencji goście, jako uczestnicy zdarzenia mogą być sprawdzeni, czy nie posiadają skradzionego przedmiotu lub wezwani na komisariat na przesłuchanie. Publiczne namierzenie osoby odpowiedzialnej będzie się wiązało nie tylko z konsekwencjami prawnymi, ale również emocjonalnymi wśród całej rodziny. W przypadku ubezpieczenia sprzętu od kradzieży – protokół policji z miejsca zdarzenia będzie kluczowym dowodem w celu uzyskania rekompensaty.

zgoda wizerunkowa umowa fotografa ślubnego
Umowa ślubna – Zgoda na publikowanie zdjęć ślubnych w Internecie

Zgoda na publikację zdjęć ślubnych w Internecie

Każdy z fotografów ślubnych dba o swoje portfolio i każdemu z nas zależy, by tymi perełkami chwalić się w sieci. Nie ważne, jak mocno przykładasz uwagę do marketingu w social mediach, to z pewnością częściej lub rzadziej zdarza Ci się publikować zdjęcia ślubne, z którym jesteś zadowolony. I tutaj pojawia się magiczne pytanie. Czy można publikować dowolne zdjęcie ze ślubu? Wszystko zależy od tego, jak skonstruowana jest umowa ślubna. Ochrona wizerunku, to dość poważna rzecz i zazwyczaj wymaga się bezpośredniej zgody od każdej osoby, która znajduje się na zdjęciu. Realia ślubne są oczywiste i próba podpisania takiego dokumentu z każdym gościem weselnym mogłaby się wydawać wręcz kuriozalna. W takich sytuacjach jest na to pewien „myk”. W prawie istnieje coś takiego jak: wydarzenie zbiorowe. Uroczystość ślubno-weselna może być potraktowana, jako takie wydarzenie, a Młoda Para, jako ich organizatorzy. Otrzymując zgodę od Młodej Pary (odpowiedni zapis na umowie) na udostępnienie wizerunku wielu osób biorących udział w wydarzeniu zbiorowym – idealnie rozwiązuje tę sytuację.

Czy można zmienić lub rozwiązać umowę ślubną przez maila?

W obu przypadkach – tak. Otaczająca nas rzeczywistość spowodowała aktualizację kwestii prawnych, tak by dopasować się do realiów. Wystarczy, że na Twojej umowie ślubnej znajduje się zapis umożliwiający korespondencję mailową (podając jednocześnie adresy na umowie), to możemy taką formę wymiany wiadomości uznać za wiążącą. Ta możliwość świetnie sprawdzi się, gdy w Twoim podstawowym pakiecie nie oferujesz np. albumu lub sesji w plenerze innego dnia. Dzięki wymianie wiadomości, Para błyskawicznie może dodać dodatkowe opcje bez potrzeby ponownego spotkania i podpisywania aneksu do umowy ślubnej. Szybko, sprawnie i skutecznie.

Umowa o dzieło fotograf ślubny - Umowa dla fotografa ślubnego
PDF Umowa Fotografa Ślubnego i Filmowca Ślubnego

Przykładowa umowa dla fotografa ślubnego

Jeśli zaczynasz przygodę z fotografią ślubną lub filmem ślubnym i zastanawiasz się, jak stworzyć taką umowę o dzieło, to możesz teraz zaoszczędzić kilka tysięcy złotych, które wydasz na skonsultowanie i zlecenie wykonania takiej umowy kancelarii prawniczej. W naszym sklepie możesz błyskawicznie zakupić gotowy wzór umowy dla fotografa / filmowca ślubnego – stworzony przez adwokatów z Kancelarii Adwokackiej Urban z Rzeszowa – która zabezpiecza wszystkie podstawowe sytuacje, z którymi spotkasz się na początku swojej drogi. Świetnie sprawdzi się też dla osób, które już posiadają umowę, natomiast była ona stworzona kilka lat temu i z biegiem czasu czują, że może w niej brakować wielu aktualizacji, które są spowodowane obecnymi czasami .Ta umowa jest stworzona w oparciu o naszą, którą stosujemy jako Gentleman – Wedding Story. W paczce otrzymasz od razu gotowy wzór umowy o dzieło w 3 wersjach:

 • Umowa fotografa ślubnego
 • Umowa filmowca ślubnego
 • Umowa dla pakietu fotografia + film

Pssst! Dzięki temu, że czytasz ten artykuł możesz odebrać -10% rabat.
1. Dodaj produkt: PDF Umowa Fotografa Ślubnego i Filmowca Ślubnego do koszyka.
2. W polu “kod kuponu” wpisz hasło: BLOG i następnie kliknij “zastosuj kupon”
3. Cena automatycznie obniży się o 10%.

Życzymy miłego korzystania i udanych reportaży ślubnych.

Leave a Reply

Shopping Cart

No products in the cart.